14/12/2018
Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova

Muzej afrike umetnosti, uz podrku Sekretarijata za sport i omladinu, tokom zimskog raspusta organizuje besplatan program za srednjokolce pod nazivom Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova.

Zainteresovani uenici se mogu opredeliti da pohaaju kurs u jednom od
dva termina:
grupa 1 od 02. do 06. januara: OSLIKAVANjE PLATNA
grupa 2 od 04. do 08. februara: IZRADA NAKITA.

Broj uesnika je ogranien na 20 po grupi i zato prijavite se na vreme!

U okviru svakog od dva petodnevna mini-kursa Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova uesnici e se na uvodnom predavanju kustosa upoznati sa temama koje e potom obraivati na radionicama. Programom su predviene dve teme i dve likovne tehnike uz pomo kojih e kreirati samostalne likovne radove. Nakon zavretka programa, u prostorijama Muzeja afrike umetnosti bie prireena izloba, a najuspeniji radovi nagraeni.

Radionice e se odravati u januaru i februaru. Svaka grupa e u kontinuitetu od pet radnih dana (od ponedeljka do petka) u etvoroasovnim terminima (10-14), uz uvodno predavanje i kroz praktian rad ovladati razliitim tehnikama (oslikavanja platna i izrade nakita). Zavrni deo programa odrae se 9. februara kada e polaznici, uz pomo kustosa, kreirati izlobu svojih radova. Sveano otvaranje izlobe, dodela potvrda i nagrada za najuspenije radove odrae se 10. februara u 14 asova. Radionice vode Milica Josimov, vajar i Marija Milo, kustos Prijavljivanje je obavezno, slanjem prijave na: kontakt@mau.rs sa sledeim podacima: ime, prezime, godina roenja, kontakt telefon i izabrani termin kursa (od 02. do 06. januara ili od 04. do 08. februara).

05/06/2019
Budi u toku
KOLA OMLADINSKE POLITIKE
11/02/2019
Budi u toku
konkurs
MLADI
INOVACIJE
IDEJE
KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD BEOGRAD
27/02/2019
Budi u toku
GRAD BEOGRAD
mladi
27/02/2019
Budi u toku
mladi
GRAD BEOGRAD
BELHOSPICE
volontiranje
volonteri
27/02/2019
Budi u toku
MLADI
edukacije
EUREKA