31/01/2019
Osiguraj znanje 2019 Prvo nacionalno takmienje studenata u reavanju studije sluaja za industriju osiguranja

Fakultet organizacionih nauka u saradnji sa Udruenjem osiguravaa Srbije po prvi put organizuje nacionalno studentsko takmienje za industriju osiguranja pod nazivom Osiguraj znanje 2019.

Takmienje ima za cilj da kroz reavanje studije sluaja i realnih izazova industrije, ponudi reenja za celokupan sektor osiguranja, to je novina za ovakvu vrstu takmienja.

Ovo je prilika da mlade generacije i predstavnici sektora osiguranja ue jedni od drugih i iz razliitih uglova posmatranja daju osvrt na industriju u cilju njenog unapreenja.

Ueem u takmienju studentski timovi se podstiu na izuavanje oblasti osiguranja, zajedniki rad, strateko i taktiko razmiljanje, generisanje inovativnih reenja u oblasti osiguranja, uz podrku domenskih i mentora u reavanju studije sluaja.

Prvo nacionalno takmienje Osiguraj znanje 2019 nastalo je kao deo edukativne kampanje "Osiguraj budunost, koju vodi Udruenje osiguravaa Srbije u cilj podizanja nivoa svesti o osiguranju.

Finale takmienja, u koje e se plasirati do 10 studentskih takmiarskih timova, e biti odrano u hotelu Majdan, u Beogradu 18. i 19. februara 2019. godine. Za sve finalne takmiarske timove organizatori obezbeuju boravak u Beogradu.

Nagrada za najbolje reenje je prezentovanje istog na konferenciji Kopaonik biznis forum, koja e se odrati u martu 2019. godine. Tradicionalno, Forum se organizuje pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Srbije, a svake godine Forum okupi oko 1000 uesnika koji su lanovi privrede, uvaeni predstavnici akademske zajednice, dravni zvaninici, lanovi diplomatskog kora, poslovni ljudi i mediji.

Usled iskazanog interesovanja, rok za prijavu na takmienje je produen do 03.02.2019. godine. Uz prijavu etvorolanih timova, uvedena je i individualna prijava, za sve koji nisu u mogunosti da okupe tim a tokom selekcije e se formirati timovi.

Takmiari koji nemaju iskustva u reavanju studije sluaja, ne treba da se obeshrabre, jer e im tokom takmienja biti na raspolaganju domenski i mentori u reavanju studije sluaja.

Poziv za uee u takmienju je otvoreno za sve studente osnovnih i master studija, svih Univerziteta i Fakulteta Srbije, kao i visokih kola.

Do sada su se prijavili timovi iz Beograda, Novog Sada i Nia.

Sve dodatne informacije o takmienju:

http://osigurajznanje2019.fon.bg.ac.rs/

https://www.instagram.com/osigurajznanje/

https://www.facebook.com/osigurajznanje2019

E mail: osigurajznanje2019@student.fon.bg.ac.rs

04/02/2019
Budi u toku
Konkursi
04/02/2019
Budi u toku
Pozitivne vesti
gradska desavanja
Konkursi
30/01/2019
Konkursi
Zaposlenje
posao
Budi u toku
Pozitivne vesti
29/01/2019
Budi u toku
Konkursi
Stipendije
Master
studenti