01/02/2019
Eko radionice

EcoHub je ekološko udruženje građana kreirano sa misijom širenja praktične ekološke edukacije u lokalnoj zajednici kroz umrežavanje mladih. Udruženje je nastalo 2016. godine, inicijativom bivših studenata Ekologije koje su primetili da ne postoji dovoljan broj akcija koje edukuju građane, a posebno mlade, o praktičnim načinima zaštite životne sredine i njenom značaju.

Kako bi se uticalo na poboljšanje obrazovanja mladih i širenja ekološke svesti, ekološko udruženje EcoHub je pokrenuo projekat "Eko radionice" sa ciljem pružanja stručne prakse studentima Ekologije sa srodnih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Misija projekta je umrežavanje mladih, sticanje praktičnog iskustva i razmena znanja. Naša vizija je širenje ekološkog obrazovanja i uvođenje ekologije kao obaveznog predmeta u osnovnim školama u Srbiji.

 Projekat "Eko radionice" je tri puta uspešno realizovan kroz koji je prošlo više od 80 studenata i spreman je za četvrtu realizaciju. Studenti će kroz program imati priliku da postanu eko mentori i da kroz seriju edukativnih radionica i tema koje će držati učenicima odabranih osnovnih škola u Beogradu prikažu značaj Ekologije i učestvuju u kreiranju buduće generacije odgovornih građana. Svaki eko mentor će imati priliku da izabere temu u okviru unapred određenih nastavnih oblasti koje će prezentovati učenicima. 

 

Za ušešće na projektu studenti dobijaju:

- 1 ESPB poen u okviru vannastavnih aktivnosti, koji će biti naveden u diploma saplementu

- Pismenu potvrdu o završenoj praksi 

- Pismo preporuke na srpskom i engleskom jeziku namenjeno daljem usavršavanju

 

Početak programa planiran je za sredinu Marta i traje do sredine Juna 2019. godine. Radionice se održavaju jednom nedeljno u toku tri meseca.

 

Prijave su otvorene do 17. februara na linku:

https://goo.gl/forms/SjAy9EV4u0xk44iZ2

 

Za više informacija kontaktirajte office.ecohub@gmail.com