06/02/2019
Nauite zanimanje budunosti i prijavite se za letnju kolu mainskog uenja u Petnici

Microsoft razvojni centar u Srbiji i Istraivaka stanica Petnica pozivaju sve zainteresovane studente da se prijave za uee u internacionalnoj letnjoj koli Petnica Summer Institute of Machine Learning, koja e se odrati u periodu od 3. do 13. avgusta 2019. godine, u Petnici.

Kako nauiti maine da probleme reavaju samostalno, kako raunar moe da naui da sam rei Rubikovu kocku, da prepozna govor i razume tekst, da kreira vetake fotografije samo su neki od zanimljivih projekata na kojima su tokom prethodnih letnjih kola radili diplomci i studenti.

Uesnici e biti u prilici da se kroz intenzivna celodnevna predavanja i radionice upoznaju sa osnovama mainskog uenja i da obogate svoje znanje, kako teorijskim tako i praktinim radom, kroz uee u grupnim ili individualnim projektima na odabranu temu. U tome e im pomoi inenjeri Microsoft razvojnog centra u Srbiji, profesori Univerziteta u Beogradu, i drugi renomirani predavai iz ove oblasti.

Neke od tema koje e obuhvatiti ovogodinja letnja kola su: osnove mainskog uenja, uenje bez nadzora, konvolucione neuralne mree, rekurentne neuralne mree, uenje s podsticajem i brojne druge.

Za letnju kolu mainskog uenja mogu se prijaviti zainteresovani diplomci i studenti osnovnih studija tehnikih i matematikih disciplina. Ohrabrujemo i motivisane studente drugih disciplina koji ele da naue vie o mainskom uenju, da se prijave, a poznavanje matematike i programiranja smatrae se prednou. Konkurs za ovogodinje uesnike Petnica Summer Institute of Machine Learning, otvoren je do 28. februara 2019. godine, a prijava se vri na http://psiml.petnica.rs/apply.php

Microsoft razvojni centar u Srbiji i Istraivaka stanica Petnica, 2015. godine osnovali su meunarodni seminar mainskog uenja PSI:ML. Seminar je osmiljen od strane nekolicine inenjera zaposlenih u Microsoft razvojnom centru u Srbiji, koji su dugi niz godina bili saradnici u Petnici, i eksperti su u ovoj oblasti. Do sada je uestvovalo preko 100 studenata, iz Srbije, regiona, ali i zemalja EU, a neki od projekata na seminaru razvili su se u nagraivane naune radove.

Za vie informacija pogledajte stranicu: http://psiml.petnica.rs

02/04/2019
Budi u toku
RADIONICE
NOVINARSTVO
KANCELARIJA ZA MLADE
06/02/2019
Budi u toku
Radionice
mladi
01/02/2019
budi u toku
radionice
Radionice
28/01/2019
Radionice
budi u toku
09/01/2019
Budi u toku
Radionice