06/02/2019
NEGUJMO SRPSKI JEZIK- karavan kulture govora

Pozivamo decu i mlade da se prijave za učešće u besplatnim dvodnevnim radionicama koje imaju za cilj unapređivanje kulture govora.

Petak, 8. februar 11.00 – 14.00 časova

Subota, 9. februar 11.00 – 14.00 časova

 

Lokacija: Biblioteka grada Beograda, Rimska dvorana, Kneza Mihaila 56

Predavači: Slobodan Roksandić, master komunikolog i Marko Milovanović, dipl. glumac

Način prijave: poslati kontakt podatke na kulturagovora@izrazajnost.edu.rs

Sve dodatne informacije - 0601333033

 

U toku procesa obuke učesnici će naučiti:

  • Na koji način unapređivanje kulture govora neguje srpski jezik,
  • Kako da govore na artikulisan, razložan, dinamičan način,
  • Kako da eliminišu loše govorne navike,
  • Kako da ono što izgovaraju bude zanimljivo i slikovito.

 

Proces rada podrazumeva interaktivna predavanja i praktične vežbe.

 

 

Udruženje za unapređivanje i razvoj kulture javnog govora „Izražajnost“ okuplja stručnjake iz oblasti javnog nastupa, dikcije, neverbalne komunikacije, psihologije i prezentovanja. Udruženje ima za cilj da edukativnim radionicama ohrabri i osnaži mlade ljude da rade na svojoj izlagačkoj pismenosti i podstakne širu javnost da više pažnje posveti usmenom izražavanju.