12/03/2019
Fondacija Konrad Adenauer je raspisala 2 konkursa za dodelu stipendije: