04/04/2019
Vodovaka kole fotografije

Vodovaka kole fotografije

od 06.04. 2019. do 16.06.2019.gde e se radionice odvijati u osnovnoj koli Danilo Ki subotom i nedeljom od 09 do 11 asova. kola je osmiljena imajui u vidu istorijsko kulturni koncept, kao i gradivo koje se prelazi u zavrnom razredu osnovne kole. Subota e biti izdvojena za teorijsko praktina predavanja, dok emo nedelju koristiti da posetimo razliite lokacije i da stvaramo nova umetnika dela.Lokacije za fotografisanje su:Narodni muzej,Narodna skuptina,Avala -Spomenik neznanom junaku,Istorijski muzej,Rodna kua Vojvode Stepe,Banjiki logor,Zooloki vrt i druge.

O Danilo Ki bie kola domain Vodovake kole fotografije, a moramo i naglasiti da je Gradska optina Vodovac, doprinela u znaajnoj meri realizaciji projekta obezbeivanjem neophodnih sredstava za finansiranje.

04/04/2019
Budi u toku
SKOLA FOTOGRAFIJE
KANCELARIJA ZA MLADE