14/06/2019
Besplatan program za srednjokolce tokom letnjeg raspusta u MAU: Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova

Muzej afrike umetnosti, uz podrku Sekretarijata za sport i omladinu, tokom letnjeg raspusta organizuje besplatan program za srednjokolce pod nazivom Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova.

Zainteresovani uenici se mogu opredeliti da pohaaju kurs u jednom od tri termina: grupa 1 od 24. do 28. juna, grupa 2 od 8. do 12. jula ili u grupi 3 od 26. do 30. avgusta.

Broj uesnika je ogranien na 20 po grupi i zato prijavite se na vreme! J

U okviru svakog od tri petodnevna mini-kursa Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova uesnici e se na uvodnom predavanju kustosa upoznati sa temama koje e potom obraivati na radionicama. Programom su predviene tri teme i tri likovne tehnike uz pomo kojih e kreirati samostalne likovne radove. Nakon zavretka programa, u prostorijama Muzeja afrike umetnosti bie prireena izloba, a najuspeniji radovi nagraeni.

Radionice e se odravati u tri grupe, od juna do avgusta. Svaka grupa e u kontinuitetu od pet radnih dana (od ponedeljka do petka) u etvoroasovnim terminima (10-14), uz uvodno predavanje i kroz praktian rad ovladati razliitim tehnikama (slikanje, ivenje i vez, izrada nakita). Zavrni deo programa odrae se 31. avgusta kada e polaznici, uz pomo kustosa, kreirati izlobu svojih radova. Sveano otvaranje izlobe, dodela potvrda i nagrada za najuspenije radove odrae se 1. septembra u 14 asova.

Radionice vode Milica Josimov, vajar/konzervator, Marija Milo, kustos

i Milica Naumov, kustos.

Prijavljivanje je obavezno, slanjem prijave na: kontakt@mau.rs sa sledeim podacima: ime, prezime, godina roenja, kontakt telefon i izabrani termin kursa (od 24. do 28. juna; od 8. do 12. jula ili od 26. do 30. avgusta).


Besplatan program za srednjokolce tokom letnjeg raspusta u MAU:

Boje Afrike kreativne radionice i izloba radova

PROGRAM

GRUPA 1:

petodnevni kurs u terminu od 24.6. do 28.6.2019.

Datum

Vreme

Programski sadraji

Filafani tkanine radionice slikanja

Ponedeljak, 24.06.2019.

10-14

Uvodno predavanje tkanine filafani i izrada skice

Utorak, 25.06.2019.

10-14

Prenoenje crtea na platno

Sreda, 26.06.2019.

10-14

Slikanje

etvrtak, 27.06.2019.

10-14

Slikanje

Petak, 28.06.2019.

10-14

Slikanje

GRUPA 2:

petodnevni kurs u terminu od 8.7. do 12.7.2019.

Datum

Vreme

Programski sadraji

Afriki nakit izrada ogrlica/narukvica

Ponedeljak, 08.07.2019.

10-14

Uvodno predavanje afriki nakit i izrada skice

Utorak, 09.07.2019.

10-14

Pravljenje ogrlica/narukvica od konca

Sreda, 10.07.2019.

10-14

Nastavak zapoetog rada

etvrtak, 11.07.2019.

10-14

Pravljenje ogrlica/narukvica od perlica

Petak, 12.07.2019.

10-14

Nastavak zapoetih radova

GRUPA 3:

petodnevni kurs u terminu od od 26.8. do 30.8.2019.

Datum

Vreme

Programski sadraji

Fon tkanine ivenje, ukraavanje torbe naivanjem i vezom

Ponedeljak, 26.08.2019.

10-14

Fon tkanine uvodno predavanje i izrada skice

Utorak, 27.08.2019.

10-14

Pravljenje modela priivaa za torbu

Sreda, 28.08.2019.

10-14

Krojenje

etvrtak, 29.08.2019.

10-14

ivenje i vez

Petak, 30.08.2019.

10-14

ivenje i vez

Subota, 31.08.2019.

10-16

Priprema izlobe (svi uesnici)

Nedelja, 01.09.2019.

14

Sveano otvaranje izlobe, dodela potvrda i nagrada za najuspenije radove