Budi u toku Šta radimo?

Šta radimo?

POSLOVI I OBLASTI DELOVANJA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA BEOGRADA:

Organizovani pristup problemima mladih

Afirmisanje rada sa mladima

Podrška mladima u saradnji sa obrazovnim i kulturnim institucijama

Nacionalnom službom zapošljavanja

Organizacionim jedinicama Gradske uprave

Nevladinim organizacijama

Aktivno uključivanje mladih u društvene tokove

Informisanje mladih

Informisanje drugih o mladima

Neformalno obrazovanje mladih

Logistička podrška realizaciji projekata mladih

Povezivanje mladih u njihovim aktivnostima, međusobno i sa drugima

Afirmacija volonterskog rada mladih

Kreiranje modela volonterskih radnih kampova

Ravnopravan položaj mladih u društvu

Podsticanje stvaralaštva mladih

Vrednovanje dostignuća mladih

Kvalitetno organizovanje slobodnog vremena

Unapređenje bezbednosti mladih

Priprema akcionog plana politike za mlade Grada

Koordinacija kancelarija za mlade na prostoru Grada

Drugi poslovi u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije