Budi u toku Zaposlenje; Praksa Kancelarija za mlade gradske opštine Zemun objavljuje javni konkuts za izbor korisnika projekta korak ka biznisu

Kancelarija za mlade gradske opštine Zemun objavljuje javni konkuts za izbor korisnika projekta korak ka biznisu

by kzmadmin

Projekat Korak ka biznisu ima za cilj da doprinese stvaranju uslova za povećanje broja start-up zajednice mladih na teritoriji gradske opštine Zemun. Pored toga, kroz realizaciju aktivnosti, projekat direktno doprinosi povećanju nivoa praktičnih znanja i veština i vodi ka stvaranju ključnih kompetenicija koje su važne za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Takođe, projektne aktivnosti dopriose i promociji preduzetništva kao jedne od ključnih kompetencija u skladu sa EU direktivama.
Direktna ciljna grupa projekta su mladi od 18-30 koji su u sistemu formalnog obrazovanja (učenici i studenti), kao i nezaposleni mladi. Izbor direktnih korisnika projekta vrši se kroz javni poziv. U postupku selekcije kandidata koji će učestvovati u projektnim aktivnostima vodiće se računa o rodnoj ravnopravnosti.
Popunjena Prijava se popunjava elektoronski i šalje na mejl Kancelarije za mlade (kancelarijazamladezemun@gmail.com), ili se podnosi lično ili poštom na pisarnici Gradske opštine Zemun, Magistratski trg 1, u zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
• Kancelarija za mlade Gradske opštine Zemun, Magistratski trg 1;
• Naznaka – „ JAVNI KONKURS za izbor korisnika projekta „Korak ka biznisu“ – „ne otvarati”. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu podnosioca Prijave i kontakt telefon podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 28. septembar 2018. godine do 15 časova.

javni_poziv.pdf

kriterijumi_za_vrednovanje.pdf

You may also like

Ostavite komentar