Budi u toku Aktuelni projekti Konkurs za dodelu stipendije za studiranje u Republici Srbiji_2021-2022!!!!

Konkurs za dodelu stipendije za studiranje u Republici Srbiji_2021-2022!!!!

by kzmadmin

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodelu stipendije za studente/kinje koji studiraju u Republici Srbiji za 2021 / 2022 godinu. Detaljne informacije, opšte uslove konkursa, listu neophodne dokumentacije, nacin konkurisanja itd mozete videti u prilozenom uputstvu, dok je izgled prijemnog formulara koji saljete kao sastavni deo dokumentacije u tekstu ispod. PRIJAVNI FORMULAR – PRIJAVA ZA STIPENDIJU U SRBIJI : 1. Ime i prezime 2. Datum i mesto rođenja 3. Državljanstvo 4. Adresa stalnog prebivališta 5. Adresa trenutnog prebivališta 6. Broj telefona 7. E-mail adresa 8. Fakultet NA SLEDEĆA PITANJA MOLIMO VAS DA ODGOVORITE OPŠIRNO II OBRAZOVANJE 1. Osnovna i srednja škola (naziv škole, vremenski period, prosek ocena): 2. Završetak srednje škole: 3. Tok studija (fakultet, vremenski period, mesto strudiranja): 4. Zbog čega ste se odlučili za dotični fakultet? 5. Razlozi za izabrani smer? 6. Cilj studiranja: 7. Znanje stranih jezika (stepen znanja, da li ih govorite tečno, gde ste ih učili) 8. Boravci u inostranstvu (vremenski period): 9. Poznavanje rada na računaru: 10.Ostale diplome i završeni kursevi III. POLITIČKI ILI DRUŠTVENI ANGAŽMAN 1. Vrsta i vremenski period političkog ili društvenog angažovanja: 2. Lična motivacija u pogledu političkog ili društvenog angažovanja: 3. Ciljevi Vašeg političkog ili društvenog angažovanja: IV. PROFESIJA I PLANOVI U ŽIVOTU 1. Čime biste želeli kasnije da se bavite? 2. Od čega posebno zavisi Vaša profesija? 3. Od čega zavisi Vaš život (politika, profesija, porodica)? V. KONKURISANJE ZA STIPENDIJU 1. Zašto konkurišete za ovu stipendiju? 2. Da li ste već stipendista neke druge organizacije? 3. Da li ste ranije dobijali neku stipendiju ili ste konkurisali za neku od stipendija? Rok za dostavu dokumentacije je: 30. april 2021. godine. Kontakt osoba za sve nedoumice i informacije je: Katarina Pešić Kontakt: Tel: +381 11 4024 163, -164, -165 E-mail: Katarina.Pesic@kas.de Office.Belgrade@kas.de www.kas.de/serbien

You may also like