Budi u toku Saradnja

Saradnja

KANCELARIJA ZA MLADE GRADA BEOGRADA SARAĐUJE SA SVIMA KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA OSTVARENJE INTERESA MLADIH

Gradska uprava

Nadležne vladine institucije

Nevladin sektor

Međunarodne organizacije

Studentska udruženja

Akademske ustanove

Kompanije, agencije

Mediji

Donatori

Ustanove koje obezbeđuju stipendije

Humanitarne organizacije

Ustanove kulture

Alternativne i neformalne grupe

Ugledni pojedinci